AIDS için kür sağlayan bir tedavi CRISPR Cas9 ile mümkün!

Görsel: freepik.com
 • HIV bir virüs.
 • Bu virüs cinsel yolla, kontamine olmuş kan nakliyle, emzirmeyle, doğum yoluyla, madde kullananlarda ortak enjektör kullanımı ile bulaşıyor.
 • Dünyada bu virüsü taşıyan insan sayısı 37 milyon. Bu kişilerin 26 milyonu Afrika’da. Bu kişilerin de 22 milyonu enfekte anneden sağlam çocuğa doğum sırasında veya sonrasında (emzirme yoluyla) geçiyor.
 • Bağışıklık sistemi hücrelerimizi öldürüyor, vücudumuz basit enfeksiyonlarla dahi savaşamaz hale geliyor.
 • Virüs vücudumuza girdiğinde sürekli olarak kendini yeniliyor.
Görsel: flaticon.com > Freepik
 • Normalde vücudumuza birçok virüs / bakteri girer. Ancak bağışıklık sistemimiz güçlü olduğundan birçoğu enfeksiyona sebep olmadan ortadan kaldırılır.
 • HIV virüsü taşıyan bir kişinin bağışıklık sistemi basit bir enfeksiyonla (fırsatçı enfeksiyon) dahi baş edemeyecek kadar zayıfladığında bu duruma AIDS deniyor. Yani, “edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu”.
 • AIDS’li bir kişi için grip hastalığı dahi ölümcül hale gelebiliyor.
 • Bu hastalık sebebiyle dünyada bir yılda 1 milyon insan ölüyor.
 • AIDS’li kişiler için geliştirilen ilaçlar var. (Anti-retroviral ilaçlar) Bu ilaçlar sadece virüsün kendini yenilemesini yavaşlatıyor. Ancak virüsü vücuttan tamamıyla yok etmiyor.
Görsel: massivesci.com
 • CRISPR Cas9, bir DNA makasıdır. Yani DNA’mızın dilediğimiz kısmını kesip çıkarmaya yarayan bir protein kompleksi.
 • Bu teknolojiyi bakterilerden öğrendik. Bakteriler, kendilerine saldıran virüslerle baş etmek için Cas9 proteini ile onların genetik materyalini kesip etkisiz hale getiriyor.
 • Bu makası geliştirdik, DNA’mızdaki herhangi bir gen çıkarılıp yerine başka bir gen konulabilir. Bu sayede bir insanın tüm özellikleri daha tek hücreli bir aşamadayken değiştirilebilir, modifiye edilebilir.
 • CRISPR Cas9 konusunda çok fazla etik tartışma mevcut.
 • Şimdiye dek AIDS tedavisi için sadece antiretroviral tedaviler vardı. Dün (2 Temmuz 2019’da) yayınlanan bir çalışmada, CRISPR-Cas9 kullanılarak hücrelerimize giren HIV DNA’sının kesilebileceği ve virüs yenilenmesinin sonlandırılabileceği gösterildi.
 • Bu gelişme, HIV enfekte kişilerin virüsten tamamen kurtulabilemelerine yeşil ışık yakıyor.
 • Antibiyotikler nasıl enfeksiyonlardan insanlığı kurtaran bir devrim ise, CRISPR-Cas9 kompleksi ile HIV’in yok edilmesi de benzer bir devrim olabilir.

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.