AIDS için kür sağlayan bir tedavi CRISPR Cas9 ile mümkün!

Hemen hemen herkesin adını duyduğu ve korktuğu hastalık AIDS için kür (yani kişinin hastalıktan tamamen ve kalıcı olarak kurtulmasını) sağlayabilecek yeni bir gelişme var:

Birkaç özet bilgi:

Görsel: freepik.com

1)HIV Nedir:

  • HIV bir virüs.
Görsel: flaticon.com > Freepik

2) AIDS Nedir:

  • Normalde vücudumuza birçok virüs / bakteri girer. Ancak bağışıklık sistemimiz güçlü olduğundan birçoğu enfeksiyona sebep olmadan ortadan kaldırılır.
Görsel: massivesci.com

3) CRISPR Cas9 Nedir

  • CRISPR Cas9, bir DNA makasıdır. Yani DNA’mızın dilediğimiz kısmını kesip çıkarmaya yarayan bir protein kompleksi.

Bu yazıya konu olan yeni gelişme nedir?

  • Şimdiye dek AIDS tedavisi için sadece antiretroviral tedaviler vardı. Dün (2 Temmuz 2019’da) yayınlanan bir çalışmada, CRISPR-Cas9 kullanılarak hücrelerimize giren HIV DNA’sının kesilebileceği ve virüs yenilenmesinin sonlandırılabileceği gösterildi.

Selamlar :)

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.