Hekimliğe ve Hastalara Veda.

Merhabalar sevgili okur. Merak edip buraya uğradığın için teşekkürler, hoşgeldin :)

2 yıl acil servis hekimliği, 9 yıl aile hekimliği serüvenimin sonunda artık üniversitede halk sağlığı alanında çalışmalarıma devam edeceğim için hekimlik mesleğinin de sonuna gelmiştim. 150 bine yakın hasta muayene ettim. Nice hayatlara, acılara, sevinçlere, trajedilere, komedilere şahit oldum. Nice insanın duasını aldım, kiminin de bedduasını. Anlaşamadığımız çok hastam da oldu. İnsanoğlu işte, hep daha fazlasını isteyebiliyor, sınırları zorlayabiliyor, şansını denemek isteyebiliyor, hakkına razı olmayıp hakaretler tehditler savurabiliyor. Neyse, acısıyla tatlısıyla geçen 11 yıllık hekimlik serüveninin sonunda hastalarıma bir mektup bırakmak istedim. Böylece oluştu aşağıdaki kısa mektup. Çıktısını alıp polikliniğin kapısına astım ayrılmadan birkaç gün evvel. Yıllardır yüzyüze baktığım güzel teyzelerle amcalarla helalleştim. ‘’Gitme buralardan, biz seviyoruz seni, sen bakma millete, iyi adamı herkes sevmez zaten…’’ deyip göz yaşlarını bırakıp haklarını helal ettiler, dualarını heybeme koydular. Ayrılık günü geldi, çıkmadan sağlık ocağından en tecrübeli hekim abimizin elini öptüm, beyaz önlüğümü ona teslim ettim, ısmarlaştım. Mektup da polikliniğin kapısında kalmasın, tarihin duvarında küçük bir not olsun diye buraya eklemek istedim. Böyle. :) Mektup da şöyle:

Hatıra fotoğrafı. Anafartalar Aile Sağlığı Merkezi, Sultangazi, 6 Ekim 2022

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.