İlkel Habercilik Örneği -1

Abdullah Uçar
2 min readJul 18, 2019

Merhabalar :)

TÜBİTAK, 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında bilimsel proje desteği için bir çağrıda bulundu.

Çağrının konusu: “İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi”

Bu çağrı üzerine bir medya kuruluşu konuya dair yaptığı bir haberde durumdan kendine vazife çıkararak şu cümleyi kullanmış:

“Kaynaklarını bilim ve teknoloji üretmek ve geliştirmek üzere kullanması beklenen kurumun, projeye ne kadar ödenek ayırdığı ise bilinmiyor.”

Diğer bir web sitesi de bu kuruluşun yaptığı haberi aynen kopyalamış.

Bunun üzerine sözkonusu haber sitesine bir mesaj gönderdim. Mesajımı da böylece siz değerli okuyucularla paylaşmak istedim. Ülkemiz böyle ilkel ve ilkesiz bir haberciliği hak etmiyor. Elindeki tüm değerleri politik çatışmanın ve küçük hesapların tüketim nesnesine dönüştürmek davranışı, bir toplumun gelişiminin önünde ciddi bir bariyer. Bu sebeple, haberciliği istismar ederek bilim dahil her unsuru politize etmeye çalışan, başta kendi okur kitlesi olmak üzere kamuyu kötü, yanlı ve yanlış bilgiye maruz bırakan, toplumun sağlıklı bilgi edinme hakkını ihlal eden haberleri ifşa etmek hepimize bir ödev kanaatimce.

Söz konusu medya kuruluşuna gönderdiğim mesajım:

Merhabalar. Şu linkteki haberinizi yeni okudum: http://bit.ly/2LZpc9s

Bu haberi hazırlayan çalışanınızın, Tübitak’ın “İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi” başlıklı proje çağrısını adeta sünnet töreninde mevlüt okutma projesi düzeyinde algıladığı, bu çağrının “dini içerikli” olduğunu zannederek bilim tarihinden ne kadar bihaber olduğu açıkça görülmektedir.

Bir habercinin, “İslam” kelimesini görür görmez Tübitak’ın bir projesini doğrudan aşağılama ve küçümseme yoluna gitmesi, bunu kamuya haber olarak sunması habercilik çıtasının ne kadar ilkel bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Zira bu konuda Harvard, Stanford, MIT, Oxford üniversitelerinde İslam ve bilim alanında çalışmalar yürütülmektedir. Bu haberi yapan çalışanınız ve onaylayan haber editörünüze göre bu üniversitelerin de paralarını israf ettiği, kaynaklarını bilim için kullanmak yerine dini içerikli program yürüttüklerini söylemek mümkün olsa gerek.

Bu haberi yapan muhabirinizin dünyada neler olup bittiğini biraz daha iyi kavraması açısından Harvard, Stanford, MIT ve Oxford’da yapılan İslami araştırmalara yönelik programların linklerini paylaşmak isterim:

1. Harvard: https://islamicstudies.harvard.edu/home

2. Stanford: https://islamicstudies.stanford.edu/

3. MIT: http://web.mit.edu/activities/mitmsa/NewSite/libstuff/nasr/nasrspeech1.html

4. Oxford: https://www.oxcis.ac.uk/

Bu arada, çalışanınız pek bilimle ilgili olmadığından bu üniversiteleri de tanımayabilir, bu bağlamda Dünya Ekonomik Forumu’nun şu haberini de kendisine salık veririm. (http://bit.ly/2Z6YPlX)

Ayrıca, konu hakkında derinlikli ve özet okuma yapmak isterse Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 2004 yılında TÜBA’da yaptığı bir konuşmasının kitaplaşmış hali olan Türkiye Bilimler Akademisi Forumu –29 ‘u (http://bit.ly/2YUfAk8) salık veririm.

Özetle, mevcut durum ve bu haber gazetenizin / medya kuruluşunuzun marka değerine zarar vermekte, markanızı kamu ve bilim dünyası önünde küçük düşürmektedir.

Durumu bilgilerinize sunmak istedim.

İyi çalışmalar.

Dr. Abdullah Uçar

--

--

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.