Sevgili Meslektaşım, Hekimliğe Hoşgeldin!

Abdullah Uçar
3 min readJun 24, 2023

--

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni 2023 — Hekimliğe Hoşgeldin Konuşması

[Bu metin, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni 2023 Etkinliğinde bendeniz (Abdullah Uçar) tarafından îrat edilen konuşma metnidir. Konuşma videosu için tıklayın]

[Mezuniyet düzenleme kurulunda yer alarak törenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren -alfabetik sırayla- M. Fatih Çiçek, Muhammed Nur Aktoprak, Mustafa Güney, Mürvet Gün, Nur Karahan, Rumeysa Eyüpler’e ithafla]

Kıymetli meslektaşım,

Hekimlik mesleği insanlıkla yaşıt. Bugünkü tıbbi bilgimiz ve görgümüz insanlık tarihinin büyük birikimi üzerine kurulu. Bu sebeple tarih öncesi çağların, Sümer, Babil, Asur, Çin, Hint, Mısır medeniyetlerinin, Eski Yunan, Roma, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli hekimleri birbirini nasıl selamlıyorsa seni öyle selamlıyorum, hekimliğe, aramıza hoş geldin.

Adı hikmet kelimesi ile anılan iki meslekten birinin mensubusun artık. Hikmet, insan aklının ermediği derin bilgi, bilgelik. Hikmet, felsefenin sofiası, Aya Sofyanın da sofyası. İnsan bedeninin ve ruhunun derinliklerine açılan bir kapı hikmet. Artık hekimsin, hikmet erbabısın.

İnsan hayatından daha değerli ve insanı yaşatmaktan daha kutsal hiçbir şey yok bu dünyada. Ne mutlu sana, sende artık uğraşı insan hayatı olan bir sanatkârsın.

Sevgili meslektaşım,

İnsanlar son nefeslerini verirken onların gözlerine bakacaksın, ellerine sarılan acılı annelerin acısıyla yanacaksın, girdiğin ameliyatta bir kalp bir kez daha atsın diye çırpınırken kendini bulacaksın. Gün gelecek kalbine ağır gelen nice dert için hastanenin gizli köşelerinde ağlayacaksın. Hem insan kalmak, hem metin olmak zorundasın sevgili meslektaşım, metanetini korumalısın. Soğukkanlı olayım derken mekanikleşmekten, profesyonel olayım derken hissizleşmekten kendini korumalısın.

Kaybettiği sağlığını senin rehberliğinle bulan insanların minnet dolu gözlerinde teselli bulacaksın, ellerine doğacak bebekler ağlarken gülecek, sana nasıl teşekkür edeceğini şaşıran anne babaların sevinç gözyaşlarıyla huzur bulacaksın. Tüm övgüler ve minnet sana yağarken bu başarının senden önceki hikayenin tüm kahramanlarına ait olduğunu hatırlamalı, tevazunu korumalısın.

Değerli meslektaşım,

Artık sen başkasın, kimi zaman kötülük görsen dahi kötülüğü iyilikle ve ağırbaşlılıkla savmalı, ağır olmalısın. Ne olursa olsun içindeki tezcanlı benliği durdurmalı, her zaman sağduyu ve akl-ı selim ile davranmalısın.

Aziz meslektaşım,

Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez der sevgili Sokrates, bilmediklerini değil, bildiklerini dahi yeniden sorgulamalı, sorulardan değil, sorulara kaçmalısın. Bilimin serin sularında yelken açarken sert dalgalara dayanmalı, insanlığa yeni bilgiler kazandırmalısın. ‘’Ah keşke falanca hocam gibi olsam’’ dediğin hocanın emeğine vefa göstermek için çalışmalısın.

Bilginin sınırlarına erdiğinde bizzat araştırmaya başlamalı, bilim yapmalı, makaleler yazmalı, hekimliğin hikayesine küçücük dahi olsa bir iz bırakmalısın. Bulduklarınla düşünmeli, felsefe yapmalı, sorularla düşünmelisin. Sen son baharına doğru ilerlerken ilk baharındaki gençlere mesleğini öğretecek, onlara hikmetten payına düşeni aşılayacaksın. Yol zorlu, ancak sen bunun için yetiştin, emin ol ki bu yola hazırsın.

Mesleğimizin olmazsa olmazlarını hatırlatmama müsaade et sevgili meslektaşım.

Filozof Hekim Hipokrat’ın ‘’önce zarar verme’’ öğüdünü hep hatırda tutmalı, zarar görmemeyi de unutmamalısın. Bilmediğine bilmiyorum demekten hiç korkmamalı ve utanmamalı, hep öğrenmek için can atmalısın.

İster sağlıklı olsun ister hasta olsun hizmet verdiğin insanların sırlarını kendinden dahi saklamalı, alacağın kararlarda hastanın iradesine saygı duymalı ve onu mutlaka kararına katmalı ve aydınlatılmış rızasını almalısın.

Her insan insanlık onuruna yaraşır bir yaşamı sırf insan olduğu için hak eder. Hiçbir insanı hiçbir özelliğinden dolayı ayırt etmemeli, sana kurşun sıkan düşmanın dahi olsa insanı yaşatmalı, yardım isteyenden sanatını esirgememelisin.

Şartlar ne kadar zorlayıcı, içine düştüğün denklem ne kadar mantıklı olursa olsun hem hayatta kalmalı, hem de mesleğin onurunu korumalı, az bir kazanç umarak kamunun hakkına girmemeli, kamusal kaynakları sorumlu kullanmalı, meslek ahlakını hiçbir şeye değişmemelisin.

Kıymetli meslektaşım,

Bir gün uzak diyarlara gitmek durumunda kalırsan unutma ki hiç kimse seni annen gibi sevemez, hiçbir diyar doğduğun topraklar kadar seni bağrına basamaz. Beyin göçü olsa bile gönül göçü olmasın, gönlün hep evde kalsın, nereye gidersen git, anne babanı, özünü ve evin yolunu unutmayasın.

Bahtın güzel, yolun açık, kalbin hikmet dolu olsun sevgili meslektaşım.

Ben meslektaşın, Dr. Abdullah Uçar.

En kalbi sevgi ve selamlarımla.

22. Haziran 2023

--

--

Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.