WhatsApp Âdâb-ı Muâşeretine Dair

Not: Bu metni dilediğiniz mecrada paylaşabilirsiniz.

Bu metin, günümüzde iletişimin en sık kullanılan araçlarından biri olan WhatsApp’ın kullanımına yönelik bazı davranış önerileri içermektedir. Günlük yaşantımızda ailelerimizden ve büyüklerimizden aldığımız âdâb-ı muâşeret, dijital ortamdaki ilişkilerimizde eksik kalabilmekte, böylece birbirini seven insanlar arasında yanlış anlaşılmalar, küsmeler, israflar, huzursuzluklar oluşabilmektedir. Toplumumuzda sık kullanılan “oturmasını kalkmasını bilen” ifadesi, aileden ve kültürden edinilen bir davranışlar bütününü ifade ediyor. Ancak sosyal medyada oturmasını kalkmasını bilmenin eğitimini kimse almadığından ve böyle bir eğitim de olmadığından zaman zaman istenmeyen durumlar, huzursuzluklar oluşabiliyor. Bu sebeplerle dijital mecrada uygulanabilecek davranışsal tavsiyeler bir Facebook gönderisi ile insanlara sorulmuş, yorum olarak sunulan güzel davranış tavsiyeleri, konuyla ilgili kişilerin görüşleri, uluslararası düzlemde yazılan bazı yazılardaki bilgiler, bazı eklemelerle burada listelenmiştir.

İstifadeli olmasını dilerim. :) Vesile ile çalışmaya önemli desteğinden ötürü kardeşim Feyzanur’a da teşekkür ediyorum.

Burada belirtilen listede bulunmayan önerileriniz olursa yorum olarak eklerseniz yazıya dahil edebiliriz, şimdiden teşekkürler :)

WhatsApp kullanımında tavsiye edilen davranışlar;

Birebir yazışmalarda;

  1. WhatsApp’ta -dolayısıyla yazı diliyle- tartışmaya girmemek.
    Zira yazı dili, mimik ve jestleri muhataba iletmediği için yazılanlar çok sert ve düşmanca algılanabiliyor. Önemli konular, tartışmalar, hayâtî meseleler hususunda iletişim kanalı olarak yazışmayı çok kısıtlı tutmak, arayıp telefonla meseleyi çözmek olası kırgınlıkları/dargınlıkları azaltabilir.

WhatsApp gruplarında;

  1. Gruba eklenecek kişiyi ve grubu bilgilendirmek
    Gruba yeni bir kişi eklemeden önce grup yöneticisinin gruba önceden bilgi vermesi, ekledikten sonra da “Ahmet Bey aramızda, hoşgeldiniz ahmet bey” şeklinde bir karşılama mesajı atması daha ince bir davranış.

--

--

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abdullah Uçar

Meraklı biri. Okur-yazar. Öğrenmeyi, özetlemeyi, öğretmeyi pek sever. Tıp doktoru, en pratisyeninden. Halk Sağlığı doktoru, en tembelinden.